tuberkolusis

penyakit yang ditimbulkan oleh basil tuberkolusis yang menye- rang paru-paru; biasanya disertai batuk darah.