Timpanometri

tes yang memungkinkan udara dan suara diarahkan ke telinga tengah.

Timpanometri (Wikipedia)

Timpanometri adalah pemeriksaan telinga yang berguna untuk menentukan keadaan di telinga tengah.

Dengan pemeriksaan timpanometri dapat diketahuai adanya cairan di telinga tengah, adanya kekakuan tulang-tulang pendengaran, tekanan negatif di telinga tengah.

Pemeriksaan ini relatif tidak invasif, hanya memasukkan suatu frop ke liang telinga dan diberikan gelombang bunyi, dan alat akan memberikan grafik yang dapat di cetak berupa timpanogram.