Resipien Universal

Orang bergolongan darah AB, yang dapat menjadi resipien dalam suatu transfusi dari semua golongan darah.