Rakhitis

Suatu penyakit defisiensi yang menyerang anak-anak. Tulang menjadi lunak sehingga bentuk kaki menjadi tidak normal. Penyakit ini disebabkan kekurangan penyakit D.