posthypnotic amnesia

lupa terhadap subjek pengalaman selama dalam keadaan terhipnosis.