petrosus

(petrosus, petra-karang) Berkaitan dengan tulang karang.