Pepsin

Suatu enzim yang mengurakan protein. Terdapat dalam getah lambung, pepsin memerlukan suasana asam untuk dapat berfungsi. Dalam getah lambung terdapat asam klorat (HCl) yang memberikan suasana asam bagi pepsin.