penguraian

(lysis) Proses lepasnya unsur-unsur yang membentuk suatu badan atau senyawa.