pengar

(dull) Keadaan daya tangkap otak yang kurang baik, lamban.