Motorik

sesuatu yang berkaitan dengan pergerakan otot.