mioklonia

(myoclonia) Setiap gangguan yang ditandai kejang otot yang klonis.