melanoblas

(melanoblast, melas-hitam, blastos-benih) Melanosit muda.