mayau

(absentmindedness) Keadaan tak menyimak keadaan sekeliling.

mayau (Wikipedia)

Mayau dapat mengacu kepada beberapa hal berikut:

Sungai

Tempat

Halaman-halaman lainnya