mandibular

(mandibular) Berkaitan dengan mandibula.