Lupus discoid

kelainan kulit akibat penyakit lupus.