Kontra indikasi

setiap keadaan, teristimewa setiap keadaan penyakit yang menyebabkan suatu cara pengobatan tidak tepat atau tidak dikehendaki.