kasus

(casus-kejadian) Penyakit atau perkara tertentu, orang yang menderita atau mengandung penyakit.