Karsinomatus

berkaitan atau mempunyai sifat yang serupa dengan sel ganas/kanker.