jeluk

(Mel.) 1. Dalam, letak, tempat yang dalam. 2. Penyekaan badan dengan kain basah.