isyarat

(gesticulation) Solah, gestikulasi, mata, kepala menggunakan gerakan tangan, untuk komunikasi.

isyarat (Wikipedia)

Isyarat dapat mengacu kepada beberapa hal berikut: