Group Agglutinin

Aglutinin yang mempunyai kerja spesifik terhadap mikroorganisme tertentu.