Granulomatosa

peradangan yang ditandai dengan kumpulan makrofag.