gallstone

saluran empedu; batu empedu yang dihasilkan dalam kandung empedu.