analogous

analogos menurut perbandingan yang seharusnya, cocok, sepadan menyerupai atau mirip dalam beberapa aspek, seperti fungsi atau gambaran, tetapi tidak dalam asal atau perkembangan; cf. homologous .