analog

  1. berkenaan dengan peralatan elektronik; data tersaji dalam sinyal listrik atau besaran fisika yang mempunyai nilai yang terus berubah. Cf. digital (def. 3.)
  2. analogue.