anabolic

berkenaan dengan atau berfungsi un­tuk memicu anabolisme.