amyotrophic

berkenaan dengan atau ditan­dai dengan amyotrophy.