amplexus

[L.] rangkulan, seperti pada rangkulan seksual kodok betina oleh kodok jantan; lihat pseudocopulation.