amphotony

keadaan terdapatnya simpatikotonia dan vagotoni; hipertonia seluruh sistem saraf simpatis.