amphoric

  1. berkenaan dengan botol.
  2. digunakan untuk suara auskultatorik bernada tinggi tertentu yang menyerupai suara yang timbul ketika meniup melalui mulut botol.