amphiblastic

menunjukkan pembelahan telur telolesital yang sempurna, tetapi tidak sama besar.