Amblyoscope

Alat untuk melatih mata ambliopik untuk ikut melihat serta mengukur dan meningkatkan fusi dari mata.