Akinesthesia

Tidak adanya atau hilangnya gerakan rasa atau kinetesia.