Agoraphobia

Rasa takut yang tidak wajar pada ruang terbuka.