afasia motoris

Kehilangan daya pengutaraan pendapat dan perasaan dengan kata-kata.