abortus habitualis

keguguran (tidak  sengaja) yang dialami ketika hamil  selama tiga kali  berturut-turut.